Bydd y cwrs ymarferol hwn yn eich galluogi i archwilio offer di-dâl y gallwch eu defnyddio i greu cynnwys trawiadol ac atyniadol, heb unrhyw arbenigedd technegol!

Dyddiad: Dydd Iau 14 Tachwedd 2019
Amseroedd: 10:00 - 16:00 
Lleoliad: WCVA, Baltic House, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH
Cost: £75.00

DS. Cyflwynir y cwrs hwn yn Saesneg.