Gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymorth Showcase Legacy Surf The Wave pleser o’r mwyaf gynnon ni yw gwahodd cynigion am gomisiwn hadu i ymarferwr yng Nghymru ddatblygu cynnig am brosiect dawns neu theatr ddawns newydd ar gyfer cynulleidfaoedd iau.

Cefndir:

Ar ôl Sioe Arddangos Ddawns y DU yn ystod mis Mai y llynedd, cyflwynwyd cais gynnon ni i Surf The Wave am gymorth tuag at ddatblygu gwaith i gynulleidfaoedd iau yng Nghymru.

Bu’r rhan gyntaf o’r prosiect yn gweld Second Hand Dance yn perfformio Touch fel rhan o Ŵyl Ddawns Caerdydd ym mis Tachwedd. Ers hynny rydym wedi dechrau datblygu cynllun gweithredu i gefnogi datblygu cynulleidfaoedd a chyflwyno gwaith gan rwydwaith o bartneriaid ar draws Cymru yn y dyfodol. Mae’r drydedd ran o’r prosiect yn cynnwys y comisiwn hadu yma fel ffordd o hybu creu darn newydd o waith.

Manylion y comisiwn:

Nod y comisiwn hadu yw helpu ymarferwr unigol a all fod yn gweithio drwy gwmni prosiect i ddatblygu cynnig y gallwn geisio ar y cyd am gymorth i ddatblygu’r cynhyrchiad. Mae gynnon ni £1,500 ar gael am y comisiwn. Does dim angen arian cyfatebol ar hyn o bryd, ond efallai y bydd adnoddau eraill gan ymgeiswyr y gallant eu defnyddio.

Mae’r comisiwn yn agored i unrhyw ymarferwr dawns neu theatr ddawns yng Nghymru. Dylid cwblhau’r gwaith ar y comisiwn erbyn diwedd mis Mehefin 2020. O gofio’r argyfwng iechyd presennol, gwerthfawrogwn efallai y bydd yn rhaid i ni fod yn hyblyg ynghylch hyn, ond rydyn ni’n awyddus i symud ymlaen gyda’r comisiwn gan ein bod yn gwybod y gallai’r incwm fod yn fuddiol i un neu fwy o ymarferwyr llawrydd dros y misoedd nesaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a manylion am sut i gyflwyno cynnig.

 

Dyddiad cau: 08/04/2020