Cynlluniwyd y labordy deuddydd hwn i weithwyr llawrydd a microfusnesau sy’n gweithio yn ne Cymru sydd â’r sgiliau a’r potensial i ddatblygu syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch, gwasanaeth neu brofiad newydd yn gysylltiedig a’r sgrîn neu newyddion

Mae’r lab hwn yn cynnig cyfle i archwilio, datblygu a mireinio syniadau newydd gyda chefnogaeth tîm Clwstwr, gan fynd â chi drwy broses gynllunio.

Bydd lab Syniadau Clwstwr yn rhedeg ddydd Llun 3 Chwefror a dydd Mawrth 4 Chwefror 2020 rhwng 9am a 5pm yn PDR, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd - gwnewch yn siŵr eich bod ar gael ar y ddau ddiwrnod.

Bydd hyd at 20 yn cymryd rhan yn y lab hwn a bydd yn cynnwys cymysgedd o waith grŵp, trafodaeth ehangach, a chyflwyniadau.

Ar ddiwedd Lab Syniadau Clwstwr cewch gyfle i ymgeisio am hyd at £10,000 o gyllid sbarduno gan Clwstwr i ddatblygu syniad ymhellach dros gyfnod o dri mis yn ystod gwanwyn 2020.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais.