Mae’r Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig, Race Council Cymru, Women Connect First, Show Racism the Red Card a Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru yn cynnal digwyddiad am ddim, sydd yn agored i sefydliadau ac aelodau o’r gymuned ar Ionawr 16 o 12:30 tan 16:00 yn adeilad Pen y Lanfa ym Mae Caerdydd er mwyn chwilota’r effaith mae Brexit yn ei gael ar gymunedau BME yng Nghymru. Rydym hefyd yn falch o groesawu Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit a Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip.

Caiff cinio ysgafn ei ddarparu. Panel ac agenda i ddilyn cyn bo hir.

 

Cliciwch yma i gofrestru.