Mae Chapter yn falch iawn o gyflwyno prosiect sylweddol â thair rhan gyda'r artist dylanwadol Garth Evans. Yn cynnwys:

  • Ei arddangosfa gyntaf yng Nghymru ers y saithdegau
  • Ei gerflun 'Di-enw' (1972) yn dychwelyd i Gaerdydd 
  • Drama newydd, 'The Cardiff Tapes' yn seiliedig ar recordiadau a chyfweliadau gwreiddiol gyda phobl a oedd yn cerdded heibio i'r cerflun am y tro cyntaf

 

GARTH EVANS: BUT, HANDS HAVE EYES

Arddangosfa unigol yn cynnwys chwe degawd o gerfluniau yw 'But, Hands Have Eyes'. Ochr yn ochr â gwaith a gynhyrchwyd ym Mhrydain yn ystod y chwedegau a'r saithdegau, bydd Garth Evans hefyd yn cyflwyno corff o waith a fydd yn cael ei ddangos am y tro cyntaf ym Mhrydain, a gynhyrchwyd ganddo yn yr Unol Daleithiau ar ôl symud yno ym 1981.

Mae gwaith Garth Evans yn ganolog i hanes cerflunwaith Prydain. Mae ei arfer wedi'i ddiffinio i raddau helaeth gan ei ddefnydd o ffurfiau geometrig ac anghymesur, a'i ymrwymiad i ddeunyddiau syml bob dydd. Mae Garth yn adnabyddus am greu gwaith sy'n pontio rhwng moderniaeth y chwedegau a'r gwaith telynegol a ddilynodd a oedd yn arbrofi ag ystod ehangach o ddeunyddiau.

Drwy arbrofi â photensial maint, pwysau, cyfrwng a ffurf, mae Garth yn ymdrin â'i waith mewn modd ffurfiol a chysyniadol.  Mae diddordeb ganddo mewn herio ffiniau sefydledig, ac o ganlyniad caiff ei gerfluniau eu creu o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys serameg, dur, lledr a ffibr gwydrog. Yn ôl Garth, mae llawer o'i waith, hyd yn oed ar ei fwyaf haniaethol, yn 'sbarduno ac yn cynnwys atgofion penodol'. Yn y pen draw, mae gwaith Garth Evans yn amwys, yn aml-wynebog ac yn hollol wreiddiol.

RHAGDDANGOSIAD: NOS WENER 13 MEDI 2019, 6-8yh

ARDDANGOSFA: DYDD SADWRN 14 MEDI 2019 - DYDD SUL 26 IONAWR 2020

 

UNTITLED SCULPTURE

Ym 1972, creodd Garth Evans gerflun graddfa fawr a osodwyd yn yr Aes yng nghanol dinas Caerdydd am gyfnod o chwe mis, fel rhan o brosiect Cerfluniau Dinesig Peter Stuyvesant, lle gosodwyd 16 darn newydd o waith yng nghanol wyth dinas ledled Prydain. Roedd y prosiect yn torri tir newydd, ac yn bennod nodedig yn hanes celf gyhoeddus ac ymgysylltiad cymdeithasol.

Dewisodd Garth Gaerdydd yn lleoliad i'w waith, gan fod ganddo gysylltiadau teuluol cryf iawn gyda Chymru, ac roedd hanesion ei daid am ei gyfnod fel glöwr yn ddylanwadol iawn ar ffurf y cerflun – sy'n ymdebygu i siâp morthwyl ac i dwnnel glofa mor ddu â'r glo.

Eglura Garth Evans: "Magwyd fy mam ym mhentref bach glofaol Pencoed, ac roedd fy nhaid a brodyr fy mam yn lowyr yn yr ardal. Fel plentyn, treuliais hafau yn ne-ddwyrain Cymru, ac mae gen i atgofion byw o wrando ar fy ewythrod a dynion eraill yn siarad am eu bywydau o dan y ddaear, yn y tywyllwch. Ro'n i eisiau gwneud rhywbeth ro'n i'n teimlo oedd â chysylltiad â diwydiannau glo a dur de-ddwyrain Cymru."

Ar ôl y prosiect, symudwyd y cerflun i Swydd Gaerlŷr, ac yno mae wedi cael ei esgeuluso a'i guddio rhag y cyhoedd ers hynny.

Yn dilyn ymgyrch cyllido torfol lwyddiannus gyda chefnogaeth Art Happens gydag Art Fund, mae rhoddion hael y cyhoedd wedi'n galluogi ni i gynnal y gwaith adfer arbenigol yr oedd mawr ei angen arno.

Mewn prosiect unigryw, mae Chapter nawr yn gallu dychwelyd y gwaith i'w leoliad gwreiddiol am chwe mis, bron i hanner canrif ar ôl iddo gael ei weld am y tro cyntaf.

THE HAYES: CAERDYDD: 18 MEDI 2019 – 18 MAWRTH 2020

 

THE CARDIFF TAPES

Y diwrnod ar ôl gosod y cerflun am y tro cyntaf ym 1972, teithiodd Garth Evans i ganol dinas Caerdydd, ac aeth ati'n ddi-enw i recordio sylwadau'r bobl a oedd yn cerdded heibio i'r cerflun. Trawsgrifiad y recordiadau diddorol yma yw sail y ddrama wreiddiol a fydd yn cael ei chyflwyno yn Theatr Seligman Chapter.

Addaswyd 'The Cardiff Tapes' gan yr awdur llwyddiannus Leila Philip, caiff ei chyfarwyddo gan Wayne Vincent, a'i chyflwyno mewn partneriaeth â Theatr Everyman.

19 - 21 MEDI, 7.30yh (DANGOSIAD PRYNHAWN SADWRN, 2yp)

Tocynnau £5