Cydweithio â chymunedau i gynnal lles drwy’r celfyddydau

GALW AR GYMUNEDAU GWYNEDD

Hoffai Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd glywed gan drigolion, grwpiau cymunedol a/neu fudiadau celfyddydol sydd â diddordeb mewn defnyddio’r celfyddydau i helpu cynnal lles pobl Gwynedd. Hoffem gydweithio â phobl i adeiladu ar gryfderau cymunedau a defnyddio celfyddyd a chreadigrwydd i helpu pobl Gwynedd i gyflawni’r Pum Ffordd at Les drwy ...

1. fod yn actif

2. ddysgu pethau newydd

3. roi amser i helpu eraill

4. gymryd sylw

5. gysylltu gyda phobl eraill yn y gymuned

Oes Gennych Syniadau? Awydd Cydweithio?

Mae tri swm o £2,000 ar gael i gefnogi 3 cynllun celfyddydau cymunedol yn ystod 2019/20 (£6,000 mewn cyfanswm). Hoffem glywed eich syniadau a dysgu mwy am eich anghenion. Yn ychwanegol i ddarparu cyfraniad ariannol mae staff celfyddydau cymunedol a lles Cyngor Gwynedd yn awyddus cydweithio’n glos â thrigolion i gyd-gynhyrchu, cefnogi a gwireddu’r cynlluniau.

Am fwy o wybodaeth ac am fanylion ymgeisio:

gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679721

Dyddiad cau: 10/09/2019