Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn bodoli i greu dawns ymgysylltiol a rhagorol gyda phob math o bobl, ar gyfer pob math o bobl, mewn pob math o leoedd. Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Bennaeth Datblygu sy'n gyfrifol am helpu siapio a chyflawni gweledigaeth y Cwmni, a datblygu perthnasoedd a phartneriaethau cryfion gyda chyllidwyr, noddwyr a rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod y Cwmni yn parhau i amrywio ei ffrydiau incwm mewn modd strategol a chynaliadwy.

Mae hon yn swydd ran-amser, barhaol am 3-4 diwrnod yr wythnos, gydag oriau hyblyg. Byddwn hefyd yn ystyried ceisiadau i weithio yn ystod tymor ysgol yn unig neu gynigion i rannu swydd.

Cyflog £34-£36,000 y flwyddyn pro rata

Nod CDCCymru yw bod yn gwmni llawn amrywiaeth ac egni, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, rhywedd a hil. Rydym yn chwilio am bobl sydd â'r potensial i gyflawni prif agweddau'r swydd. 

Am ragor o wybodaeth a phecyn ymgeisio, ewch i'n gwefan: ndcwales.co.uk/about/jobs-and-volunteer

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 12 hanner dydd, dydd Llun 24 Chwefror 2020

 

Cofrestredig fel Cwmni Cyfyngedig yng Nghymru a Lloegr, Rhif. 1672419

Elusen Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr, Rhif. 326227

Dyddiad cau: 24/02/2020