Mae Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yn falch o gyhoeddi arddangosfa newydd o weithiau gan yr arlunydd Cas Holmes. Y gosodiad cyffrous hwn o weithiau celf a gomisiynwyd yn arbennig yw'r diweddaraf yn ein prosiect arloesol Gypsy Maker - menter sy'n cefnogi datblygiad gweithiau arloesol gan artistiaid Sipsiwn, Roma a Theithwyr sefydledig sy'n dod i'r amlwg. Mae'r prosiect Gypsy Maker yn ehangu gwaith y RCAC trwy barhau i ymgysylltu â chymunedau GRT â'r cyhoedd ehangach mewn deialog barhaus ynghylch y ffyrdd y mae celf yn parhau i lywio bywydau unigolion a chymunedau heddiw.

Mae prosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cael y golau gwyrdd

Mae Cas Holmes wedi'i hyfforddi mewn celf gain ac ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda thecstilau a chyfryngau cymysg. Mae hi'n awdur sawl llyfr ar gyfer Batsford Publications gan gynnwys Stitch Stories (2015) a Textile Landscape: Painting with Cloth (2018). Fel rhan o'i harfer mae Holmes yn gweithio ar gydweithrediadau cymunedol gan ddatblygu ystod o brosiectau yn seiliedig ar themâu amgylcheddol o'r byd naturiol ac arsylwi. Mae natur dros dro gwaith a phroses Holmes ’yn sail i’w gorfodaeth i ymgysylltu â’n tirweddau adeiledig a naturiol - gyda phobl a lle. Mae'r manylion a anwybyddir o fywyd beunyddiol sy'n datgelu pethau cyffredin ar draws cymunedau yn parhau i lywio ei barn benodol am y byd.

‘Mae’r cyfle i weithio gyda a chael fy mentora gan y prosiect Gypsy Maker 4 yn caniatáu imi oedi i fyfyrio ar fy hunaniaeth a’m treftadaeth gymysg. Gyda mudo, newidiadau yn ein bywydau gwaith a chyfleoedd cynyddol i deithio, mae sicrwydd ynghylch pwy ydym ni a’n lle yn y byd mewn fflwcs. ’Cas Holmes

'Rydym yn gyffrous wrth gynnal arddangosfeydd Gypsy Maker 4 Cwmni Romani Diwylliannol a Chelfyddydol yn The Riverfront a'r gobaith o ymgysylltu ymhellach â'n cynulleidfaoedd lleol a rhanbarthol yn ogystal ag arddangos gwaith arloesol Cas Holmes a Dan Turner.' Alan Dear, Canolfan Theatr a Chelfyddydau Glan yr Afon.

‘Yma yn RUG rydym yn falch iawn o arddangos gweithiau celf newydd gan Cas Holmes a Dan Turner fel rhan o brosiect Gypsy Maker 4. Rydym yn edrych ymlaen at ehangu cyrhaeddiad y gweithiau a’n horiel drwy’r cydweithrediad hwn â The Romani Cultural & Arts Company yn 2020. ’John Abell, Cyfarwyddwr, RUG.

Mae ‘We at Art in the Attic, Oriel Robert Maskrey yn falch iawn o fod yn curadu arddangosfa mor fawreddog â Gypsy Maker 4, yma yng Nghymoedd Rhondda. Rydym yn edrych ymlaen at ymgysylltu â’r artistiaid a digwyddiad diwylliannol llwyddiannus. ’Anne Culverhouse Evans, Valleys Kids, The Factory.

Mae Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yn eich gwahodd i weld y gweithiau a chwrdd â'r artist yn agoriad yr arddangosfa newydd hon gan Cas Holmes.

Bydd arddangosiadau o waith Cas Holmes yn y lleoliadau canlynol rhwng y dyddiadau hyn:

The Riverfront Kingsway, Casnewydd NP20 1HG - DERBYN AM DDIM - Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 10am - 5pm

15th-February-to-16th-March-2020-Riverfront-Cas-Holmes-press-releaseDownload

Uned 16 RUG, Llawr Gwaelod, Canolfan Gyfalaf, Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 DERBYN AM DDIM 2HQ - Dydd Llun i Ddydd Sul 12pm - 6pm

21st-March-to-18th-April-2020-RUG-Cas-Holmes-press-release-151019Download

The Factory Jenkin Street, Porth, CF39 9PP - DERBYN AM DDIM - Dydd Llun i Ddydd Gwener 10am - 4pm

27th-April-to-22nd-May-2020 – Factory-Cas-Holmes-press-release-121019Download

Nid yw Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yn gyfrifol am gynnwys gwefannau Rhyngrwyd allanol.

Delwedd: Manylion y gwaith ar y gweill © Cas Holmes 2019