Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr - Canolfan Celfyddydau’r Wyeside, Llanfair ym Muallt

Mae Canolfan Celfyddydau’r Wyeside yn dymuno penodi Cadeirydd newydd i'n Bwrdd Ymddiriedolwyr. Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol sy’n frwd dros y celfyddydau i gefnogi ein Bwrdd a'n Rheolwr Cyffredinol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd â phrofiad o lywodraethu a sydd â'r ymrwymiad, y nodweddion a'r priodoleddau i arwain ein sefydliad yn effeithiol. Rydym yn wynebu amseroedd heriol o'n blaenau tra bod gennym gynllun ailddatblygu uchelgeisiol i sicrhau dyfodol cynaliadwy’r Wyeside.

Bydd ein Cadeirydd dros dro presennol, Maureen Mackenzie yn camu yn ôl o rôl y cadeirydd ym mis Mawrth 2021.

Mae rôl y Cadeirydd yn benodiad gwirfoddol, di-dâl, anweithredol. Mae'r ymrwymiad sy'n ofynnol oddeutu 4 diwrnod y mis, gan gynnwys:

·    Cadeirio pedwar Cyfarfod Bwrdd ffurfiol y flwyddyn

·    Gwasanaethu ar Bwyllgorau allweddol, gan gynnwys prosiect ailddatblygu Adeiladu’r Wyeside

·    Cynrychioli’r Wyeside gyda'n Rheolwr Cyffredinol mewn cyfarfodydd strategol pwysig a chefnogi nifer o ddigwyddiadau’r Wyeside.

Mae’r Wyeside yn elusen gofrestredig (rhif 505656) ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant (rhif 01279900).

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon, e- bostiwch generalmanager@wyeside.co.uk  gan ychwanegu “Recriwtio cadeirydd” at linell y pwnc, gan ddweud wrthym am eich profiad ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau dydd Llun 1 Chwefror 2021, a chynhelir cyfarfodydd rhithwir gydag ymgeiswyr ganol mis Chwefror 2021.

Dyddiad cau: 01/02/2021