Yn dilyn cais llwyddianus i sefydlu elusen rydym ni yng Nghlwb Ifor Bach yn edrych am 9 Ymddiriedolwyr i ymuno â’n Bwrdd o Ymddiriedolwyr.

Dyma gyfle arbennig i siapio dyfodol Clwb Ifor Bach drwy ddatblygu nod ac amcanion y sefydliad yn unol a’n pwrpas elusennol i addysgu’r cyhoedd drwy hyrwyddo eu dealldwriaeth o gerddoriaeth gyfoes gan gynnwys cerddoriaeth Cymreig a Chymraeg.

Rydym yn awyddus i weld ceisiadau gan unigolion sydd â’r sgiliau a’r profiad canlynol.

  • Deddfwriaeth Elusennol
  • Rheoli Ariannol – elusennau
  • Prosiectau Adeiladu Cyfalaf
  • Rheoli cyfleusterau
  • Codi arian
  • Y diwydiant cerddoriaeth
  • Ymgysylltiad ậ’r celfyddydau cymunedol
  • Partneriaethau addysg bellach / uwch

Dyma gyfle gwych i unrhyw ymgeiswyr i ddefnyddio eu sgiliau mewn rôl gwirfoddol. 

Mae cyngor ar sut i wneud cais i'w ffeindio o fewn y pecyn cais.

Dyddiad Cau: 2il Mawrth 5yh

Dyddiad cau: 02/03/2020