Yn dilyn taith lwyddiannus yn y Deyrnas Unedig a China yn 2019, mae Ballet Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod cynhyrchiad arobryn y cwmni, Romeo a Juliet, yn cael ei berfformio yn rhan o Ŵyl Gelf Bermuda ddydd Mawrth 10 Mawrth a dydd Mercher 11 Mawrth 2020.

Bydd y ddawnswraig o Bermuda, Krystal Lowe, sydd bellach yn byw yng Nghymru, yn dawnsio rôl Juliet yn ei mamwlad am y tro cyntaf.

Dywedodd Darius James OBE, Cyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru, 'Yn rhan o gynlluniau datblygu rhyngwladol strategol y cwmni, mae hwn yn gyfle gwych i rannu'r grefft ballet ar y llwyfan rhyngwladol, a hefyd i ddatblygu cysylltiadau diwylliannol cryf rhwng Cymru a gwledydd eraill.’

Bydd y perfformiadau'n rhan o 45ain pen-blwydd yr Ŵyl, a bydd Ballet Cymru hefyd yn cynnig gweithdy ballet i ddawnswyr yn Bermuda cyn y perfformiad ar 11 Mawrth.

Enillodd Romeo a Juliet y wobr am y Cynhyrchiad Dawns Graddfa Fawr Gorau yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru 2014.