Mae Ballet Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn a Chyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno DUETS dros 3 blynedd ledled Cymru

Mae Ballet Cymru yn cydnabod, oherwydd rhwystrau a heriau, fod gan lawer o blant a phobl ifanc talentog gyfleoedd cyfyngedig i gael mynediad at ddawns. Mae Ballet Cymru yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau dawns gymunedol sefydledig ledled Cymru i ddarparu DUETS i helpu i fynd i'r afael â hyn.

Mae Duets yn rhaglen hyfforddi dawns unigryw ar draws Cymru sy'n galluogi pobl ifanc i gael mynediad i hyfforddiant bale o ansawdd uchel ledled y wlad waeth beth yw eu hamgylchiadau economaidd, cymdeithasol neu ddaearyddol. Mae wedi'i gynllunio'n benodol i nodi talent, darparu llwybrau dilyniant a gwella dyhead i bobl ifanc na fyddent fel arfer yn cael y cyfle i gael mynediad i ddawns, yn enwedig y rhai sy'n byw mewn tlodi mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru. 

 

Bydd DUETS yn gweithio mewn partneriaeth â 5 Sefydliad Dawns Gymunedol:

 

Arts Care Gofal Celf (Gorllewin Cymru)

Dawns i Bawb (Gogledd-orllewin Cymru)

Impelo (Canolbarth Cymru)

Jukebox Collective (De Cymru)

NEW Dance (Gogledd Ddwyrain)

 

Bydd y rhaglen 3 blynedd DUETS yn cynnwys preswyliadau dawns, diwrnodau hyfforddi a rhaglenni Ysgoloriaeth gyda'r sefydliadau dawns gymunedol partner ledled Cymru. Am ragor o wybodaeth am hanes DUETS, ewch i'n gwefan: www.duets2018.com

 

Hoffai Ballet Cymru ddiolch i Sefydliad Paul Hamlyn a Chyngor Celfyddydau Cymru am y cymorth ariannol a fydd yn caniatáu i'r rhaglen DUETS ddatblygu ar raddfa genedlaethol.