Mae Gŵyl y Gelli yn gwahodd ceisiadau gan awduron Cymreig ar gyfer ei gynllun datblygu proffesiynol, Awduron wrth eu gwaith, mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru ac wedi’i noddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y cyfle datblygu proffesiynol yma i awduron Cymreig yn digwydd yn ystod Gŵyl y Gelli, sy’n rhedeg o ddydd Iau 21 Mai i ddydd Sul 31 Mai 2020.

Bydd rhaglen gyflawn yr wythnos yn cynnig cyfleoedd i’r awduron a ddetholir fynychu dosbarthiadau meistr, gweithdai a sesiynau i rwydweithio gyda chyhoeddwyr o Brydain a thramor, cynrychiolwyr o’r wasg ac asiantau.

 

Mae’r broses ymgeisio nawr ar agor, gyda chyfle ar gael i 13 awdur ychwanegol  (i ymuno â grŵp awduron 2019)

 

Bydd y cynulliad unigryw o gynrychiolwyr o’r diwydiant cyhoeddi sy’n digwydd yn y Gelli yn galluogi’r awduron a ddetholir i’r cynllun i greu gwaith newydd, gynyddu mewn hyder, meithrin sgiliau, a ffurfio rhwydwaith o gefnogaeth ymysg eu cyd-awduron. Rydym yn disgwyl y bydd rhwydweithiau newydd yn cael eu creu, a fydd yn cynorthwyo i awduron Cymreig chwilio’r ffordd drwy’r newidiadau yn y diwydiant cyhoeddi yn yr oes ddigidol. Nid oes terfyn oedran.

Mae Gŵyl y Gelli yn gwahodd ceisiadau gan feirdd, awduron ffuglen a ffeithiol, ac awduron sy’n ysgrifennu ar draws genres, ac sydd yn ysgrifennu yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Awduron Cymreig sydd yn gymwys (wedi’u geni, addysgu neu’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd), yn benodol rhai sy’n dangos ymrwymiad clir i ddatblygiad proffesiynol drwy dystiolaeth o gyhoeddi, beth bynnag fo hyd y gwaith cyhoeddedig.

Bydd Ysgoloriaeth Awduron wrth eu Gwaith yn cynnwys llety, cynhaliaeth ar y safle a chostau teithio yng Nghymru.

 

Dyddiad cau: 5.00 pm Dydd Llun 6 Ebrill 2020