Celfyddydau Cymunedol: Astudiaeth Ymchwil

Celfyddydau ar Bresgripsiwn Gwynedd

Dyddiad Cau: 9yb, 6.4.20

Cyllideb: £15,600

Hyd y comisiwn: Ebrill 2020 - Mawrth 2021

Statws: Llawrydd

Mae Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn dymuno comisiynu ymchwilydd neu dîm ymchwil i dreialu model cynaliadwy o gelfyddydau ar bresgripsiwn yng Ngwynedd, er budd iechyd a llesiant oedolion sy'n byw yn y Sir. Bydd yr ymchwil yn astudiaeth dau gam i ddangos y dull gorau o ddarparu gwasanaeth newydd. Cysylltwch am fwy o fanylion neu ymwelwch ag adran cyfleon ar wefan www.gwyneddgreadigol.com am y brîff llawn.

Mwy o Fanylion:

Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol

01286 679721 / gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad cau: 06/04/2020