Dewch i ymuno â'r nythaid: rydym yn chwilio am arweinwyr a chynorthwywyr gweithdai dynamig a phrofiadol i gynnal sesiynau crefft ad hoc ar gyfer ein cwmni digwyddiadau crefft
Rydym yn chwilio am bobl a fydd yn dod ag elfen o hwyl i'n grwpiau, y mae'r rhan fwyaf yn bartïon plu, yn ogystal â'r gallu i rannu sgiliau. Rydym yn recriwtio ar gyfer sesiynau penodol, ond rydym hefyd yn ceisio cynyddu ein cronfa o ddarparwyr gweithdai.

I gael blas o'r hyn yr ydym yn ei wneud, ewch i'n gwefan: www.thecraftyhen.co.uk

Darperir deunyddiau ac offer ar gyfer pob sesiwn a bydd yr holl waith paratoi yn cael ei wneud ar eich cyfer; felly, yr oll y mae arnom ei angen yw eich dawn i gynnal ac addysgu ein grwpiau. Gellir darparu hyfforddiant syml ar union gynnwys y sesiwn, ond rydym yn rhag-weld y byddwch yn addysgu'r grwpiau yn eich arddull eich hun. Nodwch nad ydym yn chwilio am gynigion ar gyfer gweithdai.

Mae'r rolau hyn fel arfer yn gweddu i rywun sydd eisoes yn gweithio ar ei liwt ei hun, neu rywun sy'n dymuno gwneud rhywfaint o waith ychwanegol ar benwythnosau, o bryd i'w gilydd.

Hanfodion ar gyfer arweinwyr gweithdai:

  • *Argaeledd ar benwythnosau (yn enwedig ar ddydd Sadwrn),
  • Cludiant personol dibynadwy
  • *Yn gofrestredig hunangyflogedig
  • Profiad o arwain gweithdai
  • Sgiliau ym maes tecstiliau – gwnïo â llaw, appliqué, ac ati
  • Sgiliau ym maes gemwaith – gwaith â gleiniau a gwifrau
  • Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus
  • Y gallu i gynnal sesiwn llawn hwyl

*cyn belled â'ch bod yn hunangyflogedig ac ar gael ar benwythnosau, ac yn bodloni rhai o'r meini prawf eraill, efallai y gallwn eich ystyried fel cynorthwyydd gweithdy, felly ewch ati i gyflwyno cais.

I wneud cais, ewch i: http://goo.gl/forms/gahnuMYQN
Anfonwch eich CV hefyd at julie@thecraftyhen.co.uk (rolau arweinwyr), gan roi ardal eich cais yn y llinell pwnc.

Dyddiad cau: 31/10/2019