Oes gennych chi brofiad o weithio fel artist/ gwneuthurwr a diddordeb mewn datblygu’ch sgiliau mewn perfformiad awyr agored?

Mae straeon sydd wedi bod yn llechu yn y tywyllwch bellach yn dod yn fyw. Gadewch i ni fynd yn ôl i’r dechrau pan oedd bwystfilod a chreaduriaid yn crwydro’r Gogarth yn niwl y gorffennol. Yn ôl y sôn mae’r bwystfilod a’r creaduriaid allan yn llechu a chrwydro ar ein strydoedd, mae stori’r Gogarth yn dechrau...

Bydd creaduriaid arallfydol, Llychlynwyr yn trin tân, sioe pethau hynod syrcas Fictoraidd, pyped mawr a cherddoriaeth yn dod I strydoedd Llandudno a’r cyfan yn cael ei oleuo gan dân a golau yn nigwyddiad cyntaf yr Orymdaith Golau Gaeaf.

Ymunwch â’n cymdeithion tanllyd i gyfareddu trigolion tref
Llandudno a’i hymwelwyr.

Cymerwch ran yn y gwaith o wneud gwisgoedd ar gyfer
y digwyddiad eleni:

Gweithiwch gyda’r artist Rob Hill i greu clogynnau
creaduriaid chwedlonol a fydd yn cael eu gwisgo gan y
perfformwyr a fydd yn cymryd rhan yn yr Orymdaith.

Mae Rob Hill yn artist a gwneuthurwr hynod brofiadol o ganolbarth Cymru. Mae wedi gwneud llawer iawn o waith i gwmnïau megis Welfare State International, Fetch Theatre, Tin Shed a Walk the Plank ac mae ganddo gwmni theatr stryd ei hyn o’r enw The Wheelabouts.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Bydd y gweithdy’n cynnwys:

• Cyflwyniad byr i waith Walk the Plank a Rob Hill
• Cyflwyniad i ddylunio a gwneud gwisgoedd ar gyfer perfformiad awyr agored
• Creu rhai o’r gwisgoedd ar gyfer yr Orymdaith Golau Gaeaf:
• Torri patrymau syml
• Paent a lliwiau naturiol a sut i’w defnyddio
• Technegau ôl traul
• Goleuadau 12v syml mewn gwisgoedd
Byddai’r cyfle hwn yn addas i:
• Bobl greadigol sydd â diddordeb mewn ffabrig, gwisgoedd,
celfyddydau awyr agored, perfformiadau
• Gwneuthurwyr gwisgoedd
• Artistiaid / Myfyrwyr Celf
• Artistiaid / myfyrwyr tecstiliau
• Mae’r cyfle hwn wedi’i anelu at oedolion ond gallwn ystyried pobl ifanc, holwch os gwelwch yn dda.
Pryd a ble fydd y digwyddiad?
Dydd Sadwrn 9 Tachwedd 2019 : 9.30am—5pm
Venue Cymru, Llandudno

Bydd y perfformiad yn ddigwyddiad mawr newydd ar gyfer
teuluoedd yn Llandudno ac yn rhan o gynllun 3 blynedd arfaethedig o ddigwyddiadau celfyddydau perfformio yn yr awyr agored.

Byddwn yn dechrau adrodd stori’r Gogarth a chyflwyno’r cymeriadau a chysyniadau’r stori wych hon i’r gynulleidfa ar gyfer blwyddyn 1 'Chwedlau a Chreaduriaid yn Deffro’ gan ddifyrru a chyfareddu trigolion tref Llandudno a’i hymwelwyr. Byddwn yn annog a phrocio ymatebion i wneud y profiad yn un bythgofiadwy i bawb.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch yn fuan
Anfonwch e-bost yn mynegi’ch diddordeb at Rachel yn
winterlight@venuecymru.co.uk

Rydym yn disgwyl y bydd galw mawr am y gweithdy hwn a dim ond nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael.  Byddwn yn cymryd archebion ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu.

I weld mwy o enghreifftiau o waith sy’n cael ei greu a’i gynhyrchu gan Walk the Plank edrychwch ar www.walktheplank.co.uk

 

 

Dyddiad cau: 12/10/2019