Cysylltiadau Hynafol – Cyfle i 2 artist!

Mae Cyngor Sir Wexford (o dan gynllun Per Cent for Art Scheme) yn Iwerddon a Chyngor Sir Penfro yng Nghymru yn galw am geisiadau ar gyfer dau safle artist preswyl i weithio yn Iwerddon ac yng Nghymru ar y thema ‘Archwilio Gorffennol a Rennir’ fel rhan o brosiect trawsffiniol celf, treftadaeth a thwristiaeth Cysylltiadau Hynafolsy’n cysylltu gogledd Wexford â gogledd Sir Benfro. Bydd y ddau artist yn derbyn cyfanswm  o €22,000 i gynnwys ffioedd, deunyddiau a deilliannau celf cyhoeddus terfynol.

Bydd y comisiwn yn canolbwyntio ar greu gwaith celf newydd a gwreiddiol a rhaid i’r gwaith gynnwys ymholiadau am le, ymgysylltu â chontractwyr eraill o fewn y thema ‘Archwilio Gorffennol a Rennir’ a chydweithio ystyrlon â chymunedau lleol. Anogir ffyrdd arbrofol o weithio gyda chymunedau, ynghyd ag arloesi a rhagoriaeth mewn ymarfer artistig.

Mae’r Rhaglen Artist Preswyl hon yn cael ei dyfarnu fel rhan o Gystadleuaeth Agored Dau Gam. Bydd y cyfnod preswyl yn rhedeg rhwng Mai 2020 ac Ebrill 2022.

Dyddiad cau Cam Un – Datgan Diddordeb – Dydd Llun 2 Mawrth 2020.

I gael brîff llawn a ffurflen gais, anfonwch neges e-bost at:

Ruth.Jones@pembrokeshire.gov.uk ar gyfer Sir Benfro

arts@wexfordcoco.ie ar gyfer Wexford

Dyddiad cau: 02/03/2020