Sefydliad elusennol yw Impelo sy'n ceisio mynd â grym trawsnewidiol dawns i bob man posibl, gan ddod â phobl o bob oed a chefndir ynghyd i'w mynegi eu hunain yn llawen. Ein cenhadaeth yw dod â phobl, cymunedau, sefydliadau a mudiadau ynghyd a'u hysbrydoli drwy'r llawenydd sy'n gysylltiedig â dawns - drwy hybu chwilfrydedd, uchelgais a dysgu gydol oes.

Rydym yn awyddus i gontractio arbenigwr codi arian i weithio gyda ni dros y tair blynedd nesaf i gynyddu ein hincwm ac amrywio ein ffrydiau incwm er mwyn cefnogi ein gwaith yng nghymunedau Powys, mynd â'n perfformiadau proffesiynol ar daith yn y DU a'n galluogi i wireddu ein cynlluniau cyfalaf ar gyfer y Ganolfan Ddawns yn Llandrindod. 

Dyddiad cau: 28/10/2019