Mae Cysylltiadau Hynafol yn dymuno penodi animeiddiwr neu stiwdio animeiddio i gefnogi plant ysgol yng ngogledd Sir Benfro a gogledd Wexford i greu ffilm/ffilmiau byr wedi’u hanimeiddio, fel rhan o brosiect celf a threftadaeth trawsffiniol newydd sy’n cysylltu’r ardaloedd hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am y briff…

yng Nghymru, ewch i: https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=DEC320199

Yn Iwerddon, ewch i: : https://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/160022

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses dendro, cysylltwch â rowan.matthiessen@pembrokeshire.gov.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Ionawr 2020, 14:00.

Dyddiad cau: 27/01/2020