Mae Beyond the Border yn cael ei ystyried yn un o wyliau storio rhyngwladol gorau'r byd. Y llynedd, ar ôl dathlu 25ain mlynedd, penodwyd Cyfarwyddwr Artistig newydd, Naomi Wilds, a chychwynnwyd ar drefniadau i symid yr Ŵyl i  safle newydd ym mharc a Chastell Dinefwr yn Sir Gaerfyrddin. Mae natur gwyliau yn newid ac felly rydyn ni am benodi ymddiriedolwyr newydd sydd â sgiliau penodol i helpu arwain yr Ŵyl i'r dyfodol.

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano:

Mae cynllunio a chyflwyno'r  Ŵyl yn gofyn am ystod eang o sgiliau a rhinweddau. Mae'r sefydliad hefyd yn fwy na gŵyl yn unig. Rydym yn ymwneud â phrosiectau sy'n datblygu'r gelf, yn defnyddio gwahanol gyfryngau a rhai sy'n defnyddio storio ym myd addysg, ar gyfer iechyd a lles ac i greu newid cymdeithasol cadarnhaol. O ganlyniad rydym yn edrych am ymddiriedolwyr newydd o amryw gefndiroedd i ddod a phrofiad a gwybodaeth bwysig i'n bwrdd, yn enwedig yn y meysydd canlynol:

• Cyllid a Chyfrifyddu

• Datblygu busnes / Codi Arian a Nawdd

• Menter Fasnachol

• Addysg

• Llywodraethu elusennau / sefydliadau gwirfoddol

• Iechyd a Lles

• Cyfreithiol

Beth sy'n ymwneud â bod yn ymddiriedolwr gyda Beyond the Border?

Fel rheol, cynhelir ein cyfarfodydd yn ardal Caerdydd, ond mae presenoldeb o bell trwy Skype yn bosibilrwydd felly nid yw pellter o reidrwydd yn rhwystr i fod yn ymddiriedolwr.

Mae'r cyfarfodydd ymddiriedolwyr yn hau hadau sydd yn y pen draw yn creu'r hud arbennig hwnnw sef Gŵyl Beyond the Border a'i phrosiectau cysylltiedig. Mae mewnbwn ymddiriedolwyr yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae'r cyfarfodydd yn ymdrin â chysyniadoli cychwynnol yr Ŵyl ynghyd â phrosiectau atodol ac yna'n datblygu'r agweddau artistig ac entrepreneuraidd sy'n sicrhau ein bod yn parhau'n gynaliadwy yn ariannol wrth gyflawni ein cenhadaet, sef:

Dod â straeon a phobl ynghyd, o Gymru a'r byd, trwy ŵyl eilflwydd ysbrydoledig a phrosiectau sy'n dyfnhau cysylltiad trwy bŵer straeon.

Sut i wneud cais:

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch lythyr atom yn nodi pam mae gennych ddiddordeb mewn dod yn ymddiriedolwr a'r hyn rydych chi'n teimlo y gallech chi ei gynnig, ynghyd â phrofiad perthnasol.  Manylwch hefyd ar unrhyw beth yr ydych am gael allan o fod yn ymddiriedolwr.

Gallwch e-bostio'ch llythyr at andrewprice@beyondtheborder.com neu ei bostio i Beyond the Border, Baltic House, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH

Gellir cyfeirio ymholiadau a chwestiynau anffurfiol at andrewprice@beyondtheborder.com

Y  dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 6 Mawrth 2020.

Dyddiad cau: 06/03/2020