Mae ymarferion eisoes wedi dechrau ar gyfer cynhyrchiad Theatr y Torch o One Man, Two Guvnors a hynny o flaen llaw'r noson agoriadol yr wythnos nesaf. Mae aelodau o'r cast wedi bod yn ymarfer gyda'i gilydd ers cwrdd ar gyfer y tro cyntaf ar ddydd Llun 14 Hydref yng nghyffordd y theatr. O dan lygad craff a chyfarwyddyd Peter Doran, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch, (sydd hefyd yn gwneud ymddangosiad cameo yn y sioe), mae aelodau o'r cast wedi bwrw ati wrth i'r cynhyrchiad poblogaidd y West End a Broadway gael adfywiad unwaith yn rhagor yng nghalon Aberdaugleddau.

Codir y llen ar gyfer One Man, Two Guvnors ar nos Iau 31 Hydref. Credai Peter bod hwn yn gomedi sy'n rhaid ei weld gan gynulleidfaoedd theatr yn ystod yr Hydref:

 “Mae’r hydref yn amser cyffrous iawn i ni yma yn Theatr y Torch gan mai dyma’r cyfnod pan rydyn ni’n cynhyrchu ein sioeau ein hunain. Dechreuwn ein tymor gyda'r gwych One Man Two Guvnors, un o'r cynyrchiadau theatr mwyaf poblogaidd dros y 30 mlynedd diwethaf. Mae'n bleser ei gynhyrchu yma yn Aberdaugleddau, ac rydyn ni'n mawr obeithio y byddwch chi'n mwynhau'r cynhyrchiad cymaint ag yr ydyn ni wedi yn ystod sesiynau ymarfer. ”

Mae cynhyrchiad Theatr y Torch o One Man, Two Guvnors yn serennu’r actor lleol Christian Patterson fel Francis Henshall, chwaraewr sgiffl allan o waith sy’n cael ei gyflogi ar wahân gan ddau reolwr; y troseddwr Roscoe Crabbe (Emma Mulkern) a throseddwr dosbarth uchaf Stanley Stubbers (James Mack). Er mwyn ennill tocyn pryd bwyd ychwanegol ac er mwyn osgoi cael ei ddarganfod, rhaid i Henshall gadw'r rheolwyr drwg-enwog hyn ar wahân gyda chanlyniadau doniol iawn.

Cychwynnodd y cynhyrchiad yn wreiddiol ar y llwyfan ym mis Hydref 2018 yn Theatr y Torch, gan dderbyn adolygiadau i ganmoliaeth feirniadol gan aelodau'r gynulleidfa a'r wasg fel ei gilydd am ei gomedi slapstic a'i brawddegau bachog gwych. Yn anffodus nid oedd modd i'r ddrama barhau'r adeg honno oherwydd bod Christian wedi cael anaf, ond mae'n falch iawn o ymgymryd â rôl anlwcus Francis Henshall eto:

 “Fe wnes i chwarae Francis Henshall yng nghynhyrchiad Peter Doran o One Man, Two Guvnors ... Yn anffodus nid oedd modd i'r ddrama barhau oherwydd rhwygais retinâu yn y ddau lygaid! Fe wnaeth i mi deimlo i'r byw nad oeddwn yn gallu parhau a gadawodd ymdeimlad o fusnes anorffenedig i mi, felly pan awgrymodd Peter Doran adfywio’r cynhyrchiad yn hwyrach eleni dywedais 'ie' ar unwaith.”

Yn ymuno â Christian ar y llwyfan bydd Sarah Annis sy'n chwarae rôl Dolly, ysgrifennydd Charlie Clench, y gangster sydd wedi ymddeol. Mae credydau teledu Sarah yn cynnwys ymddangosiadau yn Ashes to Ashes, The Royal, Doctors, Silent Witness, Eastenders a Holby City.

Yn cymryd rôl y theatrig rhwystredig Alan Dangle fydd George Naylor, y mae ei gredydau llwyfan diweddar yn cynnwys Wendy & Peter Pan (Royal Lyceum Theatre) a Much Ado About Nothing (Heartbreak Productions); gyda Miriam O’Brien fel Pauline, cariad gwirion Alan. Efallai y bydd ymwelwyr rheolaidd â Theatr y Torch yn cofio Miriam o’i hymddangosiadau blaenorol yn The Woman In Black, Dick Whittington, Sleeping Beauty ac One Flew Over The Cuckoo’s Nest.

Fel Charlie ‘The Duck’, mae Cwmni Theatr y Torch yn falch iawn o groesawu Marcus Knibbs yn ôl, sydd eisoes wedi gweithio gyda Peter Doran yng nghynyrchiadau Theatr y Torch o Gotcha, Taking Steps, Aladdin, The Hired Man ac An Inspector Calls.

Yn gwneud ei hymddangosiad cyntaf yn One Man, Two Guvnors yn Theatr y Torch fydd Emma Mulkern fel Rachel Crabbe. Mae Emma newydd gwblhau rhediad yn The War Of The Worlds: The Immersive Experience gan Jeff Wayne a bydd hefyd yn chwarae'r rôl deitl ym mhantomeim Cwmni Theatr y Torch 2019, sef Aladdin.

Gyda chymysgedd o ganeuon doniol, slapstic a brawddegau bachog, mae One Man, Two Guvnors yn gomedi Prydeinig ar ei orau. Derbyniodd cynhyrchiad Theatr y Torch 2018 adolygiadau gwych; a ddisgrifir fel “sioe hynod ddoniol… nid ddylid ei cholli!” (Arts Scene In Wales), a “chynhyrchiad comedi gwirioneddol ddoniol, anhrefnus o’r dechrau i’r diwedd” (Western Telegraph).

Gwelwyd One Man, Two Guvnors, comedi theatr mwyaf llwyddiannus dros y 50 mlynedd ddiwethaf gan dros 1 filiwn o bobl dros y byd ac fe'i perfformiwyd yn y West End yn Llundain o 2011 am dair blynedd, gan ennill adolygiadau pum seren gan bob papur newydd yn y ddinas. Rhed y cynhyrchiad yn Broadway o 2012 cyn dechrau ar daith genedlaethol yn y DU yn 2014. Mae enwau adnabyddus sydd eisoes wedi perfformio yn One Man, Two Guvnors yn cynnwys James Corden, Rufus Hound, Jodie Prenger a Shaun Williamson.

Ychwanegodd Peter Doran: “Mae'n un o'r sioe hynny y dylai pawb ei gweld– fwy neu lai'r peth mwyaf doniol i ymddangos ar y llwyfan Prydeinig o fewn y 25 mlynedd ddiwethaf. Ewch ati i archebu eich tocynnau nawr, mae'n sicr o fod yn boblogaidd.”

Caiff One Man, Two Guvnors ei agor yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau, ar ddydd Iau 31 Hydref a chaiff ei berfformio tan ddydd Sadwrn 16 Tachwedd gydag amryw o berfformiadau gyda'r nos ac yn ystod y prynhawn, a pherfformiad deongledig BSL (Iaith Arwyddion Prydain) ar nos Iau 7 Tachwedd am 7:30pm.

Tocynnau ar werth oddi wrth torchtheatre.co.uk neu drwy ffonio'r Swyddfa Docynnau ar 01646 695267.