Clwb Ifor Bach — lleoliad cerddoriaeth byw wedi’i leoli yn Styrd Womanby yng nghanol dinas Caerdydd sydd yn cynnig llwyfan i artistiaid newydd, boed nhw’n lleol, cenedlaethol neu rhyngwladol, ac sydd wedi gweld perfformiadau gan rhai enwau mwyaf yn y byd cerddoriaeth heddiw.

http://clwb.net/cy/

https://clwb.net/

Yn dilyn cais llwyddianus i sefydlu elusen mae Clwb Ifor Bach yn edrych am 9 Ymddiriedolwyr i ymuno â’r Bwrdd.

Dyma gyfle arbennig i siapio dyfodol Clwb Ifor Bach drwy ddatblygu nod ac amcanion y sefydliad yn unol a’i pwrpas elusennol I addysgu’r cyhoedd drwy hyrwyddo eu dealldwriaeth o gerddoriaeth gyfoes gan gynnwys cerddoriaeth Cymreig a Chymraeg.

Rydym yn awyddus i weld ceisiadau gan unigolion sydd â’r sgiliau a’r profiad canlynol.

  • Deddfwriaeth Elusennol
  • Rheoli Ariannol – elusennau
  • Prosiectau Adeiladu Cyfalaf
  • Rheoli cyfleusterau
  • Codi arian
  • Y diwydiant cerddoriaeth
  • Ymgysylltiad ậ’r celfyddydau cymunedol
  • Partneriaethau addysg bellach / uwch

Dyma gyfle gwych i unrhyw ymgeiswyr i ddefnyddio eu sgiliau mewn rôl gwirfoddol. 

Mi fysw’n i’n werthfawrogol iawn os petaech chi’n fodlon rhannu y llythr hwn gyda’ch aelodau.

Dyddiad cau: 5y.h – Dydd Llun yr 2il o Fawrth 2020

Dyddiad cau: 02/03/2020