Mae Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon yn edrych ymlaen at lansio rhaglen newydd o weithgareddau ar gyfer rhieni, teidiau a neiniau, gwarcheidwaid a gofalwyr sy'n berffaith i ddod â babi neu blentyn bach i mewn iddo.

Yn dechrau yn gynnar ym mis Chwefror, bydd dangosiadau sinema o For Crying Out Loud fydd yn addas i fabanod. Bydd y dangosiadau hyn yn cael eu cynnal ar fore dydd Llun am 11am a bydd y rhain o dystysgrif teitl ffilm U, PG neu 12A sydd newydd gael ei rhyddhau. Mae'r dangosiadau hyn yn rhai i rieni a gwarcheidwaid eu mwynhau gyda'u baban neu blentyn bach felly fe’ch cynghorwn i beidio â phoeni am grio, gwingo neu darfu ar westeion eraill, gan y bydd pawb yn yr un cwch.

Er mwyn gwneud y dangosiadau hyn mor gyfeillgar i fabanod â phosibl, bydd Glan yr Afon yn gwneud addasiadau o amodau yn y sinema; bydd lefel feddal o oleuo, bydd y lefel y sŵn yn is a bydd matiau meddal o flaen y sgrin ar gyfer unrhyw blant bach nad ydynt yn gyfforddus o bosibl yn aros yn eu seddi.

Caiff For Crying Out Loud ei lansio ddydd Llun, 10 Chwefror, gyda dangosiad o Little Women.

Yn ogystal â dangosiadau sinema cyfeillgar i fabanod, bydd Aftermirth, clwb comedi i oedolion misol Glan yr Afon y gallwch chi ddod â'ch babi yn parhau. Mae Aftermirth yn sioe gomedi lwyfan sy'n helpu'r daith hudol a gwallgo’ o fod yn rhiant trwy sioe gomedi yn ystod y dydd sy'n cynnwys hyd at dair o gomedïwyr hynod boblogaidd.

Mae Aftermirth yn glwb comedi traddodiadol a fydd yn rhoi'r un cynnwys aeddfed yn llawn rhegfeydd y byddech yn ei ddisgwyl mewn unrhyw sioe gomedi, y gwahaniaeth mawr yw bod y clwb yn digwydd yn ystod y dydd ac mae croeso i fabanod fynychu. Oherwydd cynnwys y setiau comedi lwyfan, mae cap oedran o 18 mis ar gyfer plant bach gan na fydd peth cynnwys yn briodol ar gyfer plant hŷn.

Bydd Aftermirth yn dychwelyd ddydd Mawrth, 18 Chwefror, 11am - 1:30pm ac yn parhau yn fisol ar bob trydydd dydd Mawrth y mis.

Mae tocynnau ar gyfer For Crying Out Loud ac Aftermirth nawr ar gael o newportlive.co.uk/riverfront, neu drwy ffonio 01633 656757.