Mae Pontio yn cynnig cyfle i artist gweledol neu ddigidol, neu wneuthurwr ffilm, ymateb yn greadigol i drac o’u dewis o albwm cyntaf 9Bach, gan greu gwaith celf newydd sy’n addas i'w daflunio ar raddfa fawr ar Wal Wen Pontio.

Mae yna ansawdd a harddwch swynol i gerddoriaeth 9Bach sy'n dod â hanfod traddodiad adrodd straeon gwerin Cymru yn fyw trwy brism unigryw o'u gwneuthuriad eu hunain.

GWYBODAETH ALLWEDDOL

Sgrinio'r gwaith celf ar Wal Wen Pontio:   26 Hydref 2019

Tâl: £1000  (i gynnwys yr holl ffioedd, trethi a threuliau, yn cynnwys costau cynhyrchu) 

Dewiswyr: Lisa Jên Brown neu Martin Hoyland, 9Bach; Elen Bonner, Cydlynydd Creadigol Mannau Cyhoeddus, Pontio; a Dylan Huws, Cwmni Da.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm ddydd Llun 2 Medi 2019.

Dyddiad cau: 02/09/2019