Rydym yn cefnogi gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel sy'n cyrraedd ac yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Cymru - a thu hwnt. Daw'r arian a ddosbarthwn gan Lywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol. Rydym yn defnyddio'r arian i gefnogi ystod eang o waith, o weithgarwch lleol ar raddfa fach i waith rhyngwladol ein cwmnïau cenedlaethol.

Ydych chi'n unigolyn creadigol, yn sefydliad, yn ysgol neu'n sefydliad addysgol? Neu ydych chi'n chwilio am gyllid ar gyfer prosiect rhyngwladol? Cliciwch isod ac mae mwy o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael i chi, yn ogystal â llu o ddogfennau defnyddiol ar gyfer eich cais.