Resource Type
Nodiadau cymorth gyda chyllid04.04.2019

Cychwyn arni: grantiau’r celfyddydau i unigolion creadigol proffesiynol

Dogfen01.02.2021

Cydlynydd Rhyngwladol (Gwybodfan Celf y DU)

Dogfen15.04.2021

Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)

Dogfen25.02.2021

Cydlynydd Ymchwil

Ymchwil a gwerthuso07.05.2020

Cydweithwyr Celfyddydol: Gwasanaeth Adolygu Cwynion Annibynnol Fforwm y Loteri

Adnoddau Artist07.01.2020

Cyflwyniad i Ddysgu Creadigol

Dogfen01.03.2018

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Dogfen01.04.2018

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl

Dogfennau strategol04.11.2020

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Cendlaethau'r Dyfodol

Dogfennau strategol04.11.2020

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Cydraddoldeb Strategol

Dogfen01.03.2018

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Cyfalaf

Dogfennau strategol04.11.2020

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor y Gymraeg

Dogfennau strategol23.01.2020

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis Wales in Venice

Nodiadau cymorth gyda chyllid16.02.2021

Cymhwysedd a Llywodraethu

Dogfennau strategol27.04.2020

Cymorth Grant 2020-21: Llythyr Cyllid Dros Dro

Adnoddau Artist22.11.2019

Cynllun Casglu 2018/19