Mae gan Gyngor Celfyddydau Cymru swyddogion arbenigol sy’n darparu gwybodaeth ac arbenigedd ym maes y celfyddydau. Ond mae’r celfyddydau yn newid byth a hefyd. Rydym ni’n gwybod bod yn rhaid inni gydweithio â phobl brofiadol a llawn dychymyg i ategu ein gwybodaeth a lliwio ein meddylfryd.

Yn aml bydd hyn yn golygu amrywiaeth o artistiaid sy’n benthyg inni eu profiad a’u harbenigedd neu bobl sy’n ymwneud â chymunedau neu feysydd gwaith lle mae’r celfyddydau’n datblygu eu rôl. Ond i gyflawni ein huchelgais yn ein cynllun corfforaethol, Er Budd Pawb, rhaid i’n Cydweithwyr fod yn amrywiol a gweithgar.

Rydym wedi penodi 47 Cydweithiwr Celfyddydol o bob rhan o Gymru a’r tu hwnt, o wahanol gefndiroedd a chyda gwahanol arbenigeddau a fydd yn ein cynorthwyo yn y 3 maes canlynol:


Asesu grantiau

Bydd y maes yma’n gweithredu ein dulliau newydd o benderfynu ar grantiau yn sgil ein hymgynghoriad am y Loteri Genedlaethol. Rydym ni’n edrych ymlaen at y syniadau newydd a’r safbwyntiau arbenigol y bydd ein Cydweithwyr Celfyddydol yn eu cyfrannu at ein paneli asesu.

Datblygu’r sector

Datblygiad parhaus pob un o’r sectorau canlynol:


•    Y celfyddydau cymunedol
•    Llwybrau creadigol
•    Theatr a lleoliadau
•    Cerddoriaeth
•    Dawns
•    Y celfyddydau gweledol a chymhwysol
•    Ehangu ymgysylltiad

Adolygiad Buddsoddi 2020

Bydd y darn pwysig yma o waith strategol yn canolbwyntio ar Bortffolio Celfyddydol Cymru. Rydym ni wrthi’n datblygu’r cylch gorchwyl a bydd y Cydweithwyr Celfyddydol yn rhan o’r broses – o’r dechrau hyd y diwedd.

 

Dyma ein Cydweithwyr Celfyddydol a’u meysydd arbenigol.

Elen Ap Robert

Cerddoriaeth
Theatr a lleoliadau
Ehangu ymgysylltiad    

Sarah Argent

Llwybrau creadigol
Theatr a lleoliadau
Ehangu ymgysylltiad
Y celfyddydau cymunedol

Manon Awst

Y celfyddydau gweledol a chymhwysol
Rhyngwladol

Alun Bond

Theatr a lleoliadau
Dawns
Y celfyddydau gweledol

Alex Bowen

Y celfyddydau cymunedol
Ehangu ymgysylltiad

Gemma Connell    

Dawns
Ehangu ymgysylltiad
Llwybrau creadigol

Steffan Donnelly

Theatr
Dawns
Rhyngwladol

Laura Drane 

Llwybrau creadigol
Dawns
Lleoliadau a theatrau
Cerddoriaeth

Mandy Fowler

Y celfyddydau gweledol a chymhwysol
Ehangu ymgysylltiad

Rabab Ghazoul

Ehangu ymgysylltiad
Y celfyddydau gweledol
Y celfyddydau cymunedol

Louise Hobson

Y celfyddydau gweledol a chymhwysol
Rhyngwladol

Martin Hoyland

Rhyngwladol
Cerddoriaeth

Rhian Hutchings

Y celfyddydau cymunedol
Ehangu ymgysylltiad
Cerddoriaeth
Llwybrau creadigol

Jafar Iqbal    

Theatr

Ceri Jones 

Y celfyddydau gweledol a chymhwysol

Paul Jones

Llwybrau creadigol
Y celfyddydau cymunedol
Y celfyddydau gweledol
Theatr a lleoliadau

Sarah Jones

Y celfyddydau cymunedol
Ehangu ymgysylltiad
Llwybrau creadigol
Theatr a lleoliadau

Angharad Lee

Theatr a lleoliadau
Rhyngwladol
Cerddoriaeth

Deborah Light    

Dawns
Llwybrau creadigol

Fadhili Maghiya

Ffilm
Ehangu ymgysylltiad

Nicole May

Theatr
Rhyngwladol

David Micklem    

Ehangu ymgysylltiad

Umulkhayr Mohamed

Ehangu ymgysylltiad

Guy O’Donnell

Ehangu ymgysylltiad

Kaite O’Reilly

Theatr a lleoliadau
Ehangu ymgysylltiad
Y celfyddydau cymunedol
Llwybrau creadigol
Dawns
Cerddoriaeth

Sarah Pace

Y celfyddydau gweledol
Rhyngwladol

Bethan Page    

Y celfyddydau gweledol a chymhwysol
Ehangu ymgysylltiad
Llwybrau creadigol
Y celfyddydau cymunedol

Heather Parnell

Y celfyddydau gweledol
Ehangu ymgysylltiad
Y celfyddydau ac iechyd

Catherine Paskell    

Theatr a lleoliadau

Rachel Pedley

Dawns, Lleoliadau a theatrau, Ehangu ymgysylltiad

Richard Powell

Y celfyddydau gweledol a chymhwysol

Chris Ricketts

Dawns
Llwybrau creadigol

Elen Roberts

Rhyngwladol

Heike Roms  

Y celfyddydau gweledol a chymhwysol

John Rostron    

Cerddoriaeth

Becci Scotcher  

Rhyngwladol
Cerddoriaeth

Graham Sheffield  

Rhyngwladol

Cath Sherrell    

Ehangu ymgysylltiad
Y celfyddydau gweledol a chymhwysol
Y Celfyddydau Cymunedol

Geinor Styles    

Theatr a lleoliadau    

Bill Taylor-Beales    

Llwybrau creadigol
Y Celfyddydau gweledol a chymhwysol
Ehangu ymgysylltiad
Y Celfyddydau Cymunedol

Jeremy Turner  

Theatr a lleoliadau
Y celfyddydau cymunedol
Llwybrau creadigol
Rhyngwladol

Richie Turner

Ehangu ymgysylltiad
Y celfyddydau cymunedol

Clare Williams  

Theatr a lleoliadau
Y celfyddydau cymunedol
Ehangu ymgysylltiad

Iwan Williams    

Rhyngwladol
Dawns

Angharad Wynne

Cerddoriaeth
Llwybrau creadigol
Theatr a lleoliadau
Y celfyddydau gweledol a chymhwysol

Shelley Zhu

Rhyngwladol