Ein hadolygiad buddsoddi yw'r broses o ddewis y sefydliadau a fydd yn ein portffolio sy’n cael arian refeniw (Portffolio Celfyddydol Cymru). O ystyried pwysigrwydd hyn oll, rydym ni am wneud yn siŵr bod y broses yn glir, yn syml ac wedi'i chynllunio i gael y canlyniad gorau i gelfyddydau Cymru.

Dyma Adolygiad Buddsoddi 2020 Cyngor y Celfyddydau ac mae'n dilyn adolygiadau cyffelyb yn 2010 a 2015. Mae’r cyfnod cyntaf o ymgynghori yn parhau tan 10 Ionawr 2020.

Y tro hwn mae ffocws ein Hadolygiad Buddsoddi yn glir ac yn syml. Rydym ni eisiau i fwy o bobl yng Nghymru fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau. Ac rydym ni eisiau i’r gweithgarwch a gyllidwn gyrraedd yn ehangach ar draws ystod lawn y cyhoedd yng Nghymru.

Cyfnod o ymgynghori

Cyfnod o ymgynghori sy'n dechrau'r Adolygiad Buddsoddi 2020. Rydym am gael eich adborth ar y broses a'r ddogfennau y byddwn yn ei defnyddio i gynnal yr adolygiad.

Darllenwch y dogfennau a rhowch adborth inni allu gwneud y broses mor gadarnhaol a chynhyrchiol â phosibl. Gallwch gyflwyno'ch adborth trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Llenwch y ffurflen ar-lein hon yn unig. Peidiwch â chwblhau unrhyw un o'r dogfennau eraill gan na fydd y broses ymgeisio yn agor nes bydd yr ymatebion i'r broses ymgynghori wedi'u coladu a'u cyhoeddi.

Rhowch wybod os ydych chi’n cael trafferth i lenwi ffurflen ar-lein. Dyma’n ffordd arferol o gasglu gwybodaeth ond mae modd inni ystyried ffyrdd eraill o’i wneud hefyd.

Y dyddiad cau am yr ymgynghoriad yw 10 Ionawr 2020.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae dyddiadau arfaethedig y gwahanol gamau o'r broses yn y dogfennau. Ond gallan nhw newid, wrth gwrs, gan ddibynnu ar yr ymatebion i'r ymgynghoriad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am broses yr Adolygiad Buddsoddi 2020, cofiwch eu cynnwys yn eich ymatebion. Ni fyddwn yn gallu cynnwys sylwadau a wnaed y tu allan i'r broses hon.

Os oes gennych gwestiwn technegol am y cyfnod ymgynghori yma, e-bostiwch ni: adolygiadbuddsoddi@celf.cymru

Adolygwch yr holl ddogfennau yn y ffolder Adolygiad Buddsoddi 2020. Yn yr ail ffolder fe welwch ein Asesiadau Effaith Cyfunol i gyd-fynd â'r Canllawiau Cynllunio a'r Broses Apeliadau. Peidiwch ag adolygu'r rhain fel rhan o'r ymgynghoriad.