Cefndir

Mae'r gronfa ar gyfer ymarferwyr creadigol llawrydd sy'n profi caledi ariannol/colli incwm ar hyn o bryd oherwydd coronafeirws. Mae’n arian tymor byr mewn argyfwng i'w galluogi i oroesi'n ariannol ac yn artistig.

Mae'r gronfa yn helpu unigolion i ddiwallu eu hangen ariannol mwyaf brys wrth iddynt archwilio'r cymorth posibl sydd gan gynlluniau'r Llywodraeth neu ffyrdd eraill o gynnal eu gweithgareddau.

Mae'r gronfa’n cynnwys arian oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Tŷ Cerdd, Llenyddiaeth Cymru a Sefydliad Freelands.

Beth i’w wneud os na allwch chi dderbyn arian o’r Loteri Genedlaethol

Os nad ydych chi’n gallu derbyn arian Loteri Genedlaethol am unrhyw resymau, dylech chi uwchlwytho llythyr gyda’ch cais yn esbonio pam mae hyn yn wir. Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n ceisio ariannu eich prosiect o arian o ffynonellau eraill.

Dim ond os nad oes gennych ffynhonnell arall o incwm y dylech ymgeisio i’r gronfa yma.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth gan Lywodraeth Cymru a Phrydain yma.

 

Beth yw'r gronfa?

Grant o hyd at £2,500. Gallwch ymgeisio am unrhyw swm arall dan £2,500 – nid oes isafswm.

Mae dwy rownd ariannu.

 

Rownd 1

Mae’n agor i geisiadau ddydd Mawrth 14 Ebrill 2020. Rhaid cyflwyno cais ar-lein erbyn 5pm, ddydd Llun 20 Ebrill.

Rownd 2

Mae’n agor i geisiadau ddydd Mawrth 28 Ebrill 2020. Rhaid cyflwyno cais ar-lein erbyn 5pm, ddydd Mercher 6 Mai 2020.

Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol gan gynnwys galw uwch na'r disgwyl, efallai y bydd angen i ni gau'r broses ymgeisio yn gynnar.

Cymorth

Pe hoffech holi cwestiwn i ni trwy gyfrwng BSL, byddem yn hapus iawn i drefnu galwad fideo ar amser sy’n gyfleus i ni i gyd. Cysylltwch â ni trwy e-bostio grantiau@celf.cymru i gael gwybodaeth bellach.

Dechrau

Mae'r gronfa nawr ar gau.