Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Mae gwyliau â lle hanfodol yn nhirwedd diwylliannol Cymru. Maent yn medru cyrraedd pobl na fuasent fel arall yn mynychu lleoliadau celfyddydol traddodiadol, ac yn llwyfan ar gyfer arddangos coethder diwyllianol Cymru.

Mae'r gwyliau gorau yn medru cynnig rhwybeth anghyffredin. Rydym yn awyddus i gefnogi gwyliau a gynhelir o fewn amser penodol, sy'n cynnig rhaglen fywiog ac o safon uchel o ddigwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol o safon, sy'n dathlu amrywiaeth a natur unigryw Cymru. Rhaid bod iddynt ffocws artistig clir, ac ag ymrwymiad i ddwyn ynghyd rhaglen o weithiau o safon uchel.

Y mathau o bethau y medrwn eu hariannu

Cewch fanylion y mathau o geisiadau y medrwn eu hariannu yn ein dogfen ar drywydd Gwyliau ar gyfer Sefydliadau (y medrwch ddod o hyd iddo yn yr adran gymorth isod).

Y mathau o bethau nad oes modd i ni eu hariannu
 

  • rhaglen o weithgarwch a fedrai cael ei gynnal mewn theatr neu oriel
  • digwyddiad lle bo'r celfyddydau a rhan fechan yn unig o fewn gŵyl o fath gwahanol 
  • rhaglen o waith sy'n ymestyn dros flwyddyn