Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Rydym eisiau cefnogi gweithgarwch o safon uchel sydd ag ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn cgreiddiol iddo. Dylai sut i gyrraedd cynulleidfa fod yn fan cychwyn ar gyfer y gwaith yn hytrach na'r peth olaf y byddwch yn meddwl amdano. A rydym yn chwilio am syniadau newydd dychmygus.

Un o'r heriau pennaf a wynebwn yw sut mae sicrhau bod y gorau o'r maes celf yng Nghymru ar gael i gynifer o bobl â phosib. Felly rydym yn dymuno cefnogi sefydliadau sy'n ymestyn cyrhaeddiad eu gwaith a'u hannog i feddwl yn fwy uchelgeisiol ynghlch sut mae gwneud hynny. Bydd prosiectau llwyddiannus a fydd yn adeiladu cynulleidfaoedd yn annog cynifer o bobl â phosib i gael mynediad at y celfyddydau yng Nghymru.

Gellir crynhoi ein strategaeth mewn tri gair : creu, cyrraedd, cynnal. Mae datblygu cynulleidfaoedd ynghylch estyn allan, trwy ddefnyddio gwaith o safon uchel i ysbyrdoli, cyffroi a cheur cyswllt â phobl. Yn ogystal mae ynghylch cynnal cynulleidfaoedd, a gadael etifeddiaeth trwy'r effaith a gaiff sy'n eu hannog i ddod nôl eto.