Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Rydym yn dymuno meithrin amgylchedd cefnogol lle gall unigolion creadigol proffesiynol greu'r gwaith gorau posib. Rydym eisiau i'n sefydliadau celfyddydol fod ar flaen y gad o ran darparu cyfleoedd ar gyfer meithrin medrau creadigol, technegol a busnes trwy ddarparu hyfforddiant a chyfleoedd eraill i ddatblygu'n broffesiynol.

Rydym yn dymuno meithrin modelau busness newydd praffach ar gyfer sefydliadau celfyddyol, cwmniau, lleoliada ac orielau – a disgwyliwn i'r sefydliadau ariennir gennym ddangos bod ganddynt arweinyddiaeth a llywodraethiant effeithiol. Rydym yn dymuno cefnogi cyfleoedd i hyfforddi a datlbygu'n broffesiynol, er mwyn datlbygu medrau a gwybodaeth eich gweithly a chyfrannu at ddatblygiad eich sefydliad. Credwn y bydd y budsoddiad hwn yn eich pobl yn cynorthwyo gyda ffurf sefydliadau celfyddydol allweddol yn y dyfodol a'u gwneud yn fwy praff a dygn.

Rydym eisiau cefnogi prosiectau sy'n galluogi unigolion proffesiynol creadigol i feithrin medrau creadigol a thechnegol er mwyn rhoi hwb pellach i safon y gwaith creadigol maent yn ei greu. Yn ogystal, rydym yn dymuno cefnogi prosiectau sy'n buddsoddi yn staff neu aelodau bwrdd eich sefydliad er mwyn gwella eich llywodraethiant, meter, rheolaeth ariannol a chynaladwyedd eich busnes.

Gall prosiectau gynnwys  mynychu cwrs hyfforddi wedi ei gydnabod gan y diwydiant, mynychu dosbarth meistr, bod yn rhan o set dysgu gweithredol, neu fanteisio ar gyfleodd hyfforddiant, mentora neu brentisiaeth.