Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Rydym eisiau gweld cynifer o bobl â phosib yn mwynhau a chael cymryd rhan yn y celfyddydau. Mae hynny am ein bod yn gwybod y gall cyfranogi cymunedol go iawn ac ystyrlon fod yn drawsnewidiol. Ond ryydm yn gwybod hefyd bod na rwystrau gwirioneddol  – ym gymdeithasol, economaidd a daearyddol  – sy'n rhwystro pobl rhag cymryd rhan.

Rydym eisiau i sefydliadau celfyddydol fod yn feiddgar, yn fentrus ac yn ddychmygus wrth ddarparu rhaglenni cyfrangoi celfyddydol sy'n estyn allan at bobl, ac yn ymwneud â nhw mewn ffordd ystyrlone. Rydym eisiau cefnogi ystod eang o weithgarwch, ond mae gennym ddiddordeb mewn prosiectau o safon uchel, sy'n estyn allan at bobl sy'n byw mewn ardaloedd a gydnabyddir fel rhai llai llewyrchus.

Yn ogystal rydym yn dymuno canolbwyntio ar brosiectau ar gyfer plant a phobl ifanc, gan ein bod yn gwybod bod ymwneud gweithredol gyda'r celfyddydau yn trawsnewid y ffordd maent yn dysgu ac yn archwilio'r byd o gwmpas, yn ogystal â chynorthwyo gyda meithrin medrau ar gyfer bywyd a rhoi hwb i'w hughelgais.

Cymorth

Mynnwch gip ar y ddogfen sy'n cyflwyno'r trywydd hwn, neu ewch i ddarllen y nodiadau cymorth wrth baratoi eich cais. Medrwch hefyd ddarllen ein Canllaw Dechrau Arni er mwyn cael trosolwg eang o'r ffordd yr ydym yn dosbarthu ein grantiau.