Cefndir

Coronafeirws: ceisiadau newydd am arian
15.04.20

Rydym ni am wneud ein gorau glas i fuddsoddi mewn artistiaid a sefydliadau celfyddydol ar yr adeg anodd yma. Mae'n amlwg bod llawer o bobl yn wynebu dyfodol ansicr gydag anawsterau newydd yn ymddangos yn ddyddiol. Yn y tymor byr ein blaenoriaeth fydd dod o hyd i ffyrdd effeithiol o ymateb i anghenion brys y sector. Gyda Llywodraeth Cymru rydym ni’n gweithio'n galed i ddod o hyd i atebion ymarferol. Am y chwech mis nesaf felly, ni fyddwn ni’n derbyn ceisiadau newydd i'n rhaglenni ariannu. Byddwn ni’n adolygu'r sefyllfa dros yr wythnosau nesaf gan gyhoeddi unrhyw newidiadau yn ein ffordd o weithio yn y man.

Mae'r mwyafrif o'n cyllideb cyfalaf bellach wedi'i ddyrannu ac nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau am gyllid tuag at brosiectau cyfalaf mawr newydd. Felly, mae ein rhaglen gyfalaf ar gyfer prosiectau mawr (gan gynnwys mentrau celf gyhoeddus) bellach wedi cau. Ni fyddwn yn cofrestru unrhyw brosiectau newydd.

Mae swm cymedrol o gyllid ar gael ar gyfer rhai mentrau strategol - os oes gennych brosiect cyfalaf bach sy'n ymwneud â gwella mynediad, neu fenter ynni cynaliadwy yr hoffech ei thrafod, neu brosiect rydych chi wedi bod yn ei ddatblygu fel rhan o'n rhaglen gydnerthedd, llenwch eich manylion isod er mwyn derbyn rhagor o arweiniad.