Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Mae’r Criw Celf yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ddatblygu eu sgiliau celfyddydol, gan weithio y tu allan i’r ysgol ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth o orielau a safleoedd penodol. Yn yr un modd ag y bydd cerddorfa neu gôr yn rhoi cyfle i gerddorion ifanc ymuno â’i gilydd i berfformio, mae’r Criw Celf yn cynnig cyfle i ddylunwyr ac artistiaid gweledol ifanc sy'n awyddus i feithrin eu medrau dreulio amser gyda’u cyfoedion a chyda gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y sector i ddatblygu eu dawn. 

Mae’r Criw Celf yn canolbwyntio ar bobl ifanc y mae athrawon ysgol wedi nodi bod ganddynt botensial neu ddawn arbennig yn y celfyddydau gweledol a chymhwysol. Mae’r rhaglen yn cyflwyno arlwy cyfoethog ac amrywiol o gelfyddydau iddynt (e.e. peintio, cerflunio, serameg, gwaith gwydr, gwaith mewn tri dimensiwn, argraffu, ffilm/fideo, ffotograffiaeth a chreu gemwaith) ac yn agor eu llygaid i ehangder y cyfleoedd gyrfa y gall maes Celf a Dylunio esgor arnynt. Mae’n cynnwys teithiau achlysurol i orielau a digwyddiadau arbennig. Mae pob person ifanc yn cael pecyn celf sy’n cynnwys ystod o ddeunyddiau celf o ansawdd, y gallant eu defnyddio gartref rhwng y sesiynau. Mae hefyd gyfleoedd i waith creadigol y bobl ifanc gael ei arddangos mewn lleoliadau proffesiynol.

Cymorth

Dewch i ddysgu rhagor ynghylch yr hyn yr ydym yn chwilio amdano mewn cais ar gyfer rhaglen y Criw Celf , yn cynnwys prosiectau yr ydym yn arbennig o awyddus i'w cefnogi, a'r cyllid sydd ar gael. Darllenwch ddogfen ein trywydd Criw Celf .