Cefndir

Rhaglen ddatblygu yw Hau Hedyn y Dyfodol sy'n galluogi artistiaid a chynhyrchwyr newydd a sefydledig i gymryd gwaith am y tro cyntaf i Ŵyl Ymylol Caeredin. Bydd y rhaglen yn cydredeg â menter arddangos sydd wedi’i churadu Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymru yng Nghaeredin.

Dechrau

Bydd y broses ddethol yn seiliedig ar y meini prawf hyn:  

-    rhaid bod gennych ddarn o waith sy’n cael ei ddatblygu yr hoffech ei gymryd  i’r Ŵyl  
 
-    rhaid bod â record dda yn eich maes a dangos eich parodrwydd i fynd â gwaith yno
 
-   dangos yn glir beth yw eich uchelgais rhyngwladol - oes gennych farchnadoedd rhyngwladol posibl mewn golwg?  
 
-    fyddwch chi’n gallu nodi'n glir eich dewis feysydd am gymorth?

Darllenwch y termau yn llawn yn y canllawiau uchod.

Cyflwynwch eich cynnig i Maggie.Dunning@celf.cymru gyda’r teitl, Hau Hedyn y Dyfodol . Rhaid i’r cais cyfan beidio â bod yn fwy na 500 gair gyda chyllideb sy'n cynnwys eich cludiant, per di e m s a thocynnau i berfformiadau.