Cefndir

Sylwch: Bydd y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. Y dyddiad olaf byddwn yn derbyn ceisiadau fydd Dydd Iau, 1 Awst 2019 am 5pm.

Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cefnogi ymarferwyr proffesiynol a sefydliadau celfyddydol Cymru i ymgymryd ag ymweliadau rhyngwladol sydd â'r nod o ddatblygu gwaith rhyngwladol a chyflwyno a darparu gwaith artistig y tu allan i Brydain. Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn gweithredu ar sail raglen dreigl.

 

Dechrau

Mae'ch sefydliad yn debygol o fod yn gymwys os gallwch gytuno â'r gosodiadau hyn:

  • Sefydliad celfyddydol proffesiynol ydym sydd wedi'i leoli yng Nghymru
  • Sefydliad elusennol neu ddielw ydym a chennym gyfansoddiad ysgrifenedig sy'n cynnwys darpariaeth i gynnal gweithgarwch artistig (neu eiriau tebyg)
  • Gallwn ddarparu tystiolaeth o'n hanes o gynnal gweithgarwch celfyddydol i gynulleidfaoedd neu ymgyfranogwyr (sef pobl sy'n mynychu orielau, theatrau a digwyddiadau celfyddydol eraill a'r rhai sy'n mynd i weithdai neu weithgareddau celfyddydol eraill)
  • Mae gennym bolisi Cyfle Cyfartal a adolygwyd gan ein bwrdd neu'n pwyllgor rheoli yn y tair blynedd diwethaf; gallwn ddarparu tystiolaeth yr adlewyrchwn gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein rhaglennu artistig a'n cynllunio a'n gwaith beunyddiol
  • Nid oes gennym ddyledion sy'n gysylltiedig ag unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru
  • Mae gan eich sefydliad gyfrif banc yn enw’r sefydliad gydag enwau o leiaf ddau o’r llofnodwyr awdurdodedig ac, os bu mewn bodolaeth am dros ddwy flynedd, yn dal cyfrifon am y ddwy flynedd diwethaf.