Cefndir

Sylwch: Bydd y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. Y dyddiad olaf byddwn yn derbyn ceisiadau fydd Dydd Iau, 1 Awst 2019 am 5pm.

Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cefnogi ymarferwyr proffesiynol a sefydliadau celfyddydol Cymru i ymgymryd ag ymweliadau rhyngwladol sydd â'r nod o ddatblygu gwaith rhyngwladol a chyflwyno a darparu gwaith artistig y tu allan i Brydain. Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn gweithredu ar sail raglen dreigl.

Sylwch: Bydd y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwlasol yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri. Y dyddiad olaf byddwn yn derbyn ceisiadau i'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol fydd Dydd Iau, 1 Awst 2019 am 5pm.

Dechrau

Rydych yn debygol o fod yn gymwys os gallwch gytuno â'r gosodiadau hyn:

  • Rwy'n byw yng Nghymru (hynny yw, â chyfeiriad parhaol yma)
  • Artist neu ymarferydd proffesiynol ydwyf ac mae fy ngwaith wedi'i leoli'n bennaf yng Nghymru
  • Rwy'n hŷn na 18
  • Nid wyf mewn addysg llawn amser (mewn ysgol, coleg neu brifysgol)
  • Gallaf ddarparu tystiolaeth o'm hanes o greu gwaith artistig i'w gyflwyno gerbron cynulleidfaoedd (sef pobl sy'n mynychu orielau, theatrau a digwyddiadau celfyddydol eraill)
  • Mae gennyf ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gyfle cyfartal; gallaf ddarparu tystiolaeth o sut yr adlewyrchaf gydraddoldeb ac amrywiaeth yn fy ngwaith creadigol
  • Nid oes gennyf ddyledion sy'n gysylltiedig ag unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru