Cefndir

Sylw: Ni allwn dderbyn ceisiadau am Gydweithio Creadigol mwyach.

Canolbwyntia'r maes hwn ar weithgareddau celfyddydol, diwylliannol a chreadigol sy'n wahanol i'r arfer. Gall ysgolion a/neu sefydliadau celfyddydol ymgeisio am £5,000£15,000 i ddatblygu prosiectau mwy uchelgeisiol a chynaliadwy.

Dyma'ch cyfle i roi eich dychymyg a'ch creadigrwydd entrepreneuraidd ar waith. Mae ystod a math y prosiect y gellid ei ariannu'n agored lled y pen: gallai fod yn ddigwyddiad mawr ‘profi'r celfyddydau’ a ddigwydd mewn lleoliadau dros gyfnod o amser; gallai fod yn brosiect sy'n agored i nifer o ysgolion; gallai fod gennych ddiddordeb mewn preswylfeydd celfyddydol/diwylliannol mewn ysgolion yn y tymor hwy; efallai yr hoffech arbrofi gyda phrosiect sy'n ymwneud ag ymarferwyr creadigol sy'n gweithio mewn stiwdios amlgyfrwng, preswylfeydd cerddorol, prosiectau adrodd straeon digidol neu'r celfyddydau herwryfela. Dyma'ch cyfle i synnu eich hun (a ni!).

Cwestiynau mynych

Rhan greiddiol o Gydweithio Creadigol yw arloesi ac anogem sefydliadau celfyddydol ac ysgolion i ymgysylltu â phrosiectau cydweithiol newydd neu os ydynt yn adeiladu ar berthynasau sydd eisoes yn bodoli, bydd angen wedyn lefel o wreiddioldeb sy’n glir yn y cais.

Darllen mwy