Rydym ni'n gweithio'n galed i helpu pobl drwy argyfwng coronafeirws.

Ar y cyd â Llywodraeth Cymru, rydym ni wedi ailddyrannu arian o'n cyllidebau i greu cronfa ymateb brys o £7 miliwn. Rydym ni’n gobeithio ychwanegu at hyn drwy weithio gydag ymddiriedolaethau, sefydliadau a chyrff eraill i geisio cynyddu’r gronfa. Rydym ni hefyd wedi newid y gofynion ariannu ar gyfer unigolion a sefydliadau sy’n cael ein harian ar hyn o bryd i leddfu'r pwysau sydd arnynt.

O'r arian sydd ar gael inni ar hyn o bryd, rydym ni’n bwriadu dyrannu o leiaf £1.5 miliwn i unigolion gyda'r balans o £5.5 miliwn i sefydliadau. Byddwn ni’n monitro'r galw ar y cyllidebau yma a gallem ni addasu'r dyraniadau i allu ariannu cynifer o bobl ag sy'n bosibl.

Nid yw ein harian yn ddiderfyn. Mae'n bwysig bod cymorth yn cael ei roi i'r rhai sy’n ei angen fwyaf. Byddem ni felly'n gofyn ichi feddwl yn ofalus a ddylech wneud cais ar hyn o bryd. Dibynnwn ni ar bawb i fod yn ystyriol o anghenion pobl eraill wrth ddewis ymgeisio ai peidio.

Am y tro, dyma'r unig grantiau agored i gais y byddwn ni’n eu cynnig. Ein prif flaenoriaeth yn awr yw helpu artistiaid a sefydliadau diwylliannol i oroesi'r argyfwng ac ailsefyll eu busnes.

 

Sut gall Gronfa Gwytnwch y Celfyddydau eich helpu chi

Oes gennych chi gwestiwn am Gronfa Gwytnwch y Celfyddydau? Anfonwch neges atom grantiau@celf.cymru

Amserlen

Dydd Mawrth 14 Ebrill 2020
Lansio y rownd gyntaf o geisiadau i gronfa newydd sy'n cynnig cymorth i unigolion sy'n wynebu anawsterau ariannol a chyni – ein cronfa ymateb brys i unigolion.

Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020
Agor cynllun arall – cronfa ymsefydlogi i sefydliadau.

Dydd Gwener 29 Mai 2020
Agor cronfa ymsefydlogi i unigolion.

Ffynonellau eraill o arian

Mae Llywodraeth Cymru a Phrydain yn cynnig cymorth i'r rhai sydd â'r angen mwyaf. Darllenwch fwy am yr arian sydd ar gael yma.

Beth i’w wneud os na allwch chi dderbyn arian o’r Loteri Genedlaethol

Os nad ydych chi’n gallu derbyn arian Loteri Genedlaethol am unrhyw resymau, dylech chi uwchlwytho llythyr gyda’ch cais yn esbonio pam mae hyn yn wir. Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n ceisio ariannu eich prosiect o arian o ffynonellau eraill.